Invest in Her AB är ett investmentbolag av kvinnor för kvinnor, grundat av entreprenörsduon Camilla Läckberg och Christina Saliba. Invest in Her investerar i produkter och tjänster som stärker kvinnor och kvinnligt ägande, för att skapa ett mer jämställt näringsliv.

 

Camilla Läckberg
Camilla Läckberg är civilekonomen från Handelshögskolan som bytte karriär och blev Europas deckardrottning. Hennes författarskap blev början på en raketkarriär som fortsatt i snabb takt. Redan 2006 var Camilla Sveriges bäst säljande författare och har idag sålt 20 miljoner exemplar i 60 länder världen över.

 

Christina Saliba
Christina Saliba är en företagsledare inom PR-branschen och har toppat tidningen Resumés lista över Sveriges mäktigaste PR-profiler vid flera tillfällen. Hon har även varit med på Veckans Affärers supertalanglista och tagit plats på tidningen Ledarnas lista över Framtida kvinnliga ledare. Hon är medgrundare och en av delägarna till kommunikationskoncernen BBS Group.


 

Invest in Her AB is an investment company by women for women, founded by the entrepreneur duo Camilla Läckberg and Christina Saliba. Invest in Her invests in products and services that strengthen women and female ownership to create a more equal business life.

 

Camilla Läckberg
Camilla Läckberg is the economist from The School of Business, Economics and Law in Gothenburg who changed her career and became Europe’s queen of crime. Her authorship became the start of a career that quickly exploded – already in 2006 Camilla was Sweden’s best selling author, and she has today sold 22 million examples in 60 countries.

 

Christina Saliba
Christina Saliba is a business leader in the PR industry and has on numerous occasions topped the Swedish media industry magazine Resumé’s list of Sweden’s most powerful PR profiles. She has furthermore landed on the Swedish business media Veckans Affärer’s super talent list and been placed on the leadership magazine, Ledarna’s list of future female leaders. She is the co-founder and co-owner of the communications group BBS Group.

Camilla Läckberg och Christina Saliba startar investmentbolag för ökad jämställdhet i näringslivet

Entreprenörsduon Camilla Läckberg och Christina Saliba är upphovskvinnorna bakom Invest in Her AB, ett investmentbolag med uppgift att öka takten med vilken näringslivet blir jämställt.

Invest in Her AB kommer att ha två huvudsakliga inriktningar: att stärka utvecklingen av produkter och tjänster med mål att stärka kvinnor, samt att främja kvinnligt entreprenörskap och ägande.

– ­­Både Christina och jag har idag ett utrymme där vi kan påverka samhället. Men det har krävt hårt jobb att ta oss hit, och dörrar har varit stängda enbart därför att vi är kvinnor. Vi har kunnat förändra våra egna förutsättningar, och nu ser vi att vi kan göra det för andra kvinnor i större skala än tidigare. Ytterst handlar det om att vi vill att våra döttrar och våra söner ska ha samma förutsättningar och möjligheter, oavsett kön, säger Camilla Läckberg.

Invest in Her kommer alltså att investera i produkter och tjänster som löser kvinnors behov och utmaningar, oavsett om företagen bakom dem ägs av män eller kvinnor. Bolaget kommer likaledes att investera i bolag grundade av kvinnor eller med kvinnligt majoritetsägande, oavsett om deras erbjudande riktar sig mot kvinnor.

– ­­Entreprenörsvågen i Sverige är stark, men det är otroligt frustrerande att se hur mycket kvinnlig förmåga som inte tas tillvara av näringslivet. Självklart är det här en personlig övertygelse för mig och Camilla, men också en ogenerad affärslogik: vi riktar oss mot outnyttjad talang och outforskade affärsmöjligheter. Hela min entreprenörserfarenhet säger mig att den förändringen måste ske från toppen för att riktig förändring ska ske. Därför är vårt fokus på kvinnligt ägande självklar, säger Christina Saliba.

Invest in Her gör sin första investering i mobilspelet iGotcha, som drivs av entreprenören Susanne Birgersdotter.

Kontakt:

christina.saliba@mindmakerspr.se

Share This